Parkeringsinformation Oskarshamn

Här nedan hittar du all information som rör parkering i Oskarshamn. Du kan bland annat ladda ner och skriva ut parkeringskartan för att ha den nära till hands i bilen. 

Oskarshamns kommun, tekniska kontoret är den som ansvarar för all parkering på gator, vägar och allmänna platser, så kallad gatumark. När du parkerar i bostadsområden, vid butiker och serviceinrättningar, kallas det tomtmark och där är det ofta bolag som ansvarar för övervakningen. 

Allmän parkeringsinformation

Parkeringskarta centrum

Långtidsparkering Gotland