Stensjö by

Njut av det gamla kulturlandskapet omkring den oskiftade byn med bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Klungan av rödmålade hus ligger i ett ljust, öppet landskap, med vindlande smala grusvägar och kilometervis med gärdesgårdar. Flera vandringsleder i varierande längd för dig runt byn och dess omgivningar.

Stensjö by förflyttar dig långt tillbaka i tiden. Ett landskap som har skapats av slåtter och bete genom århundradena och som fortfarande sköts, delvis, på traditionellt sätt. I hagarna lever får, kor och grisar. Miljön känns igen från Astrid Lindgrens filmer om Barnen i Bullerbyn. Flera scener är tagna direkt i byn eller på vägarna kring byn.

Stensjö by förflyttar dig långt tillbaka i tiden. Ett landskap som har skapats av slåtter och bete genom århundradena och som fortfarande sköts, delvis, på traditionellt sätt. I hagarna lever får, kor och grisar. Miljön känns igen från Astrid Lindgrens filmer om Barnen i Bullerbyn. Flera scener är tagna direkt i byn eller på vägarna kring byn.

Byn Stensjö nämns för första gången i skrift 1351 – Stenzöö, ”den steniga ön”. Namnet får sin förklaring om man tittar på hur landskapet såg ut innan bäckar och andra vattendrag dikades ut för att ge odlingsmark. Den äldsta kartan över Stensjö är från 1709. Hela Stensjö ägdes då av Wendela Hammarskjöld och brukades av en arrendator. När storskiftet genomfördes 1815–1816 fanns det fem ägare, men skiftet ledde till en tvist, som blev orsaken till att nästa reform, laga skiftet 1850, inte genomfördes här. Tack vare det fick alla gårdar ligga kvar i byn i stället för att flyttas ut. 

Det finns också möjlighet att gå tre olika markerade vandringsleder runt kulturlandskapet för att ytterligare insupa den vackra omgivningen. Tre natursköna slingor utgår från Stensjö by – kartan visar deras sträckning. Längs slingorna berättas lite mer om Virån, ängs- och hagmarken och skogen. Genom byn går även Ostkustleden som har en orange ledmarkering. Se upp så du inte hamnar på Ostkustleden med sina nätta 16 mil.

Här kan du ta del av broschyren över Stensjö by och läsa mer om kulturlandskapet samt se sträckningen för de olika vanringslederna. Det finns parkering, toalett och picknickbord och byn är öppen året om. I Stensjö by är några byggnader öppna för besökare. De markeras av en nyckelsymbol på väggen – håll utkik efter den! I en av logarna finns en liten utställning som alltid är öppen.